Konsument Proffs

    Ladda hem Typgodkännande

    Beckers ger dig möjlighet att ladda hem de typgodkännanden du behöver som pdf. Dessa kan du sedan lätt skriva ut. Typgodkännande är en form av kvalitetssäkring som anger att en byggprodukt uppfyller de krav som anges i lagar och föreskrifter.

    Typgodkännandebevis: Ytskikt klass 1, Uppdaterat från den 2018-02-15

    Typgodkännandebevis 0251