Konsument Proffs

  Gör rent hus med rent samvete

  Vi kan presentera ett helt nytt rengöringssortiment med miljön i fokus.  Miljövänligare förpackningar, miljövänligare innehåll och förenklade rengöringsmetoder.  

  Utomhustvätt
  För tvättning av fasader och andra ytor utomhus.

  Rengöringsmedel för alla slags ytor utomhus. Framför allt till fasader och staket men även foder, knutar, plåtdetaljeretc. Avlägsnar skonsamt sot, fett och smuts samt lättare angrepp av alger och mögel. Vid underhållsrengöring blirbehandlade ytor rena och behåller sin glans och vid rengöring innan målning mattas ytan ned för bästa vidhäftning.
  Till Utomhustvätt.
   

  Alg & Mögelmedel
  För borttagning av alger och mögel på fasader etc.
  Saneringsmedel för alla sorters ytor utomhus som angripits av alger eller mögel. Medlet fördröjer även nyuppkomst av alger och mögel. Innan användning ska ytan vara rengjord med Utomhustvätt.
  Till Alg & Mögelmedel
   

  Inomhustvätt
  För tvättning av målade ytor inomhus före ommålning.

  Ett effektivt rengöringsmedel inomhus före målning. Inomhustvätt tar bland annat bort fett och smuts ochytorna blir rena och mattas ned något, vilket ger ett bra fäste för en ny färg. Kan även användas till grovrengöringav t ex sotiga ytor eller andra kraftigt smutsade ytor.
  Till Inomhustvätt