Konsument Proffs

  CE-märkning

  Här finns en lista på spackelprodukter som innefattas av CE märkning för byggprodukter samt DoP för spackel och för mineraliska produkter.

  I listan hittar du dels vilken EN standard som produkten är avsedd för men även vilket DoP ( Declaration of performance )nummer respektive produkt har.

  Det finns två standarder för  spackel:

  EN 13963 = Jointing material for gypsum boards = Spackel för skarvspackling.

  EN 15824= Internal plasters based on organic binders = Bredspackling.

  DoP Yki Avjämningsbruk

  DoP Yki Avjämningsbruk

  DoP Betongskyddsfärg

  DoP Betongskyddsfärg

  DoP Spackel

  DoP Spackel Beckers

  Tikkurila Sverige AB Spackelintyg

  Spackelintyg 2013