Konsument Proffs

  Spackel och fog

  Typ av produkt

  Scotte RG Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Scotte RG är ett färdigblandat smidigt lätt grovgraderat rullspackel för bredspackling i tjocka skikt på puts, betong, l...

  Scotte RW Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Scotte är Beckers produkter för yrkesmålare. De har den rätta känslan och håller mycket hög teknisk nivå, med exempel...

  Scotte R Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandat smidigt lätt rullspackel för skarv och bredspackling av väggar och tak inomhus.

  Scotte LH Plus Spackel

  Glansfri

  Scotte LH Plus är ett medelgraderat lätt handspackel med hög fyllförmåga lämpligt för bred-, skarv och ispackling inomhu...

  Scotte LH Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Scotte LH är ett lätt handspackel med hög fyllförmåga lämpligt för bred-, skarv- och ispackling inomhus.

  Scotte GI Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Ett multifunktionellt gipspulverspackel.

  Scotte J Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandat fingraderat skarvspackel med god fyllförmåga.

  Scotte LB Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandat lätt bredspackel med hög fyllförmåga för väggar och tak inomhus.

  Scotte LG Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandat lätt grovgraderat handspackel med mycket hög fyllförmåga.

  Scotte RS Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandat lätt medelgraderat rull- och sprutspackel med god fyllförmåga.

  Scotte S Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandad medelgraderat sprutspackel används vid skarv- och bredspackling samt för grängning på bland annat betong. ...

  Scotte XF Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Scotte XF Spackel är ett extremt högfyllande spackel avsett för sprutapplicering inomhus i torra utrymmen.

  Scotte LS Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Scotte LS är ett lätt medelgraderat sprutspackel för skarv- och bredspackling samt för grängning.   Scotte LS anv...

  Scotte LW Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandat lätt våtrumsspackel med mycket god fyllförmåga för våtrumsutrymmen.

  Scotte LF Spackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandat lätt fingraderat handspackel med god fyllförmåga.

  Breplasta BS

  Glansfri
  Vattenburen

  Färdigblandat fingraderat skarv- och sprutspackel med god fyllförmåga.

  Latexfog

  Glansfri
  Vattenburen

  Elastisk fogmassa avsedd främst för tätning och utjämning av fogar och springor inomhus.

  Målarfog

  Glansfri
  Vattenburen

  Elastisk fogmassa för tätning och utjämning av fogar och springor inom- och utomhus.

  Snickerispackel

  Glansfri
  Vattenburen

  Latexbaserat spackel för användning på träsnickerier och möbler inomhus.

  Easy Sand 20 och 45

  Glansfri
  Vattenburen

  Easy Sand 20 och 45 är ett smidigt och lättslipat lagningsspackel baserat på gips och kalk.

  Scotte A Spackel

  Glansfri

    Scotte A är lämpligt för iläggning av spackelremsa enligt de krav som ställs i AMA 11. Scotte A är ett färdigbl...

  LaSeal

  Glansfri

  LaSeal är ett allround kitt/fog med brett användningsområde, kan användas både invändigt och utvändigt. LaSeal är specie...