Konsument Proffs

  Tak

  Typ av produkt

  Scotte R2 Takfärg

  Helmatt
  Vattenburen

  Scotte R2 är en reflexfri takfärg särskilt väl lämpad för ytor inomhus med mycket släpljus och risk för underglans och s...

  Scotte T2 Takfärg

  Helmatt
  Vattenburen

  Scotte T2 Takfärg används för både ny- och ommålning av tak inomhus och är lämplig på de flesta takmaterial.

  Scotte L2 Takfärg

  Helmatt
  Vattenburen

  Scotte L2 Takfärg är en helmatt färg som används för främst sandfärgsgrängade tak men även till andra tak...

  Scotte 3

  Helmatt
  Vattenburen

  Scotte 3 är en helmatt takfärg, avsedd för tak och väggar inomhus. Ger en skäckfri yta.

  Beckerplast 3

  Helmatt
  Vattenburen

  Beckerplast 3 är en helmatt tak och vägg för torra utrymmen inomhus.