Konsument Proffs
  Trafiklinje- & Markeringsfärg

  Trafiklinje- & Markeringsfärg

  Trafiklinje- & Markeringsfärg är en matt akrylatbaserad färg för linjemarkering.

  Används för linjemarkering av vägar, parkeringsplatser och dylikt.

  Färgen är snabbtorkande och ger en mycket slitstark markering på underlag som asfalt, oljegrus och betong.

  Kan nyanseras till gul kulör i Beckers brytsystem.

  Helmatt
  Vattenburen

  Genomtorr efter ca 20 minuter.
  Klibbfri efter ca 10 minuter.