Konsument Proffs

  Integritetspolicy

  Behandling av dina personuppgifter

  Tikkurila Sverige AB, org.nr 556001-8300, Textilgatan 31, 120 86 Stockholm, (”Tikkurila”, ”Bolaget” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande besökare av vår hemsida samt våra kunder, leverantörer och/eller deras kontaktpersoner behandlas av oss på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

  När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Bolaget är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn (se dokument nedan). Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Bolaget vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

  Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, vilket bland annat avser lagstiftning och reglering som implementerar eller kompletterar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

  Tikkurila vill försäkra dig om att vi vidtar lämpliga och rimliga, fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och typen av personuppgifter i syfte att skydda dina rättigheter och friheter avseende dataskydd. Endast behörig personal inom Tikkurila och behöriga, externt anlitade, leverantörer som arbetar på uppdrag av Tikkurila har tillgång till dina personuppgifter.

  Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder Tikkurilas tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

  Här hittar ni vår policy. Integritetspolicy