Konsument Proffs

  Ordlista färg och målning

  Här hittar du förklaring på ord som du kan stöta på när du läser eller pratar om färg. Finns det något ord du saknar i ordlistan som du tycker borde finnas med? Hör av dig till info@beckers.se.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

  • Bas/buren

   En färgprodukt är baserad på ett bindemedel och buren av ett lösningsmedel.

  • Basta-systemet – krav för ett hållbart byggande

   Ämnen som är farliga för miljön i allmänhet, och människors hälsa i synnerhet, hör inte hemma i ett hållbart byggande. De produkter du väljer ska klara BASTA-kraven vilka innebär att produkterna, kort sagt, inte får innehålla farliga ämnen.

   BASTA-systemets krav bygger på den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Syftet med kraven är att på sikt helt eliminera farliga kemiska ämnen i byggsektorn. BASTA-systemet stöds därför av Sveriges största aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen.

   BASTAs databas innehåller två register, BETA och BASTA. BETA-registret innehåller produkter som uppfyller grundkraven, BASTA-registret innehåller produkter som uppfyller systemets hårdare krav.
   Majoriteten av Beckers produkter är registrerade i BASTAs databas vilket garanterar att vi dels har full koll på alla ingående ämnen, dels visar att det inte finns farliga ämnen i produkterna

  • Bets

   Betser är uppbyggda på lösliga färgämnen som är mycket transparenta och färgstarka. I regel är ljusbeständigheten dålig hos betser, därför används dessa endast inomhus.

  • Biocid

   Ämne med förmåga att döda organismer.

  • Blåsor

   Blåsor kan uppstå vid exempelvis målning på solheta eller alltför fuktiga ytor. Jämför Linoljeblåsor.

  • Blödning/blödande pigment

   Kan uppstå när ett pigment inte tål ett visst lösningsmedel. Det kan då ge missfärgningar i ytan.

  • Brandfarlighet

   Vissa färgprodukter som innehåller lösningsmedel varierande i grad av brandfarlighet. Denna mäts via bestämning av flampunkt (temperatur då ångor antänds av öppen låga):
   Klass 1 – Mycket brandfarligt. Antänds vid temperatur lägre än +21ºC
   Klass 2a – Brandfarligt, högre än +21ºC men lägre än +30ºC
   Klass 2b – Brandfarligt, högre än +30ºC men lägre än +55ºC
   Klass 3 – Högre än +55ºC till och med +100ºC.

  • Beckers brytsystem

   Beckers brytsystem heter Beckers Colour System och består av en datoriserad receptbank, brytmaskin och skakmaskin. En mängd faktorer gör att en liten avvikelse i kulör kan ske mellan olika brytningar. Därför bör om möjligt all färg till ett specifikt objekt brytas samtidigt med färg ur samma tillverkningssats.