Konsument Proffs

  Ordlista färg och målning

  Här hittar du förklaring på ord som du kan stöta på när du läser eller pratar om färg. Finns det något ord du saknar i ordlistan som du tycker borde finnas med? Hör av dig till info@beckers.se.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

  • Sampolymer latex

   Blandningar av olika typer av polymerer (bindemedel) för färgtillverkning.

  • Schablon

   Mönster utskuret i plast/papper. Placeras på yta och stöpplas med färg, vilket ger det utskurna mönstret på underlaget.

  • Silikatfärg

   Silikat reagerar kemiskt med mineraliska underlag som till exempel puts, betong och fibercement. Dess speciella egenskaper ger en färgfilm som är extremt härdig och med mycket god vidhäftning. Silikatfärger släpper lätt ut vattenånga från underlaget. De är också starka alkaliska i våt form och kan därmed etsa bland annat glas. Hud och ögon måste skyddas väl mot stänk.

  • Skumbildning

   Luft som bildas i färgen under tillverkning eller vid applicering med rulle eller spruta. Kan ge kratrar och hål i den torra färgfilmen.

  • Slamma

   Att slamma innebär att man gör en lösare sörja av cement, kalk och vatten och "kastar" på sörjan på ytan. Man får då ett tunt skikt av puts (Cirka 10-15 millimeter) som buffert mot fukten.

  • Slamfärg

   Vanligaste förekommande slamfärg är Falu Rödfärg. Bindemedlet består av råg- eller vetemjölklister förstärkt med linolja. I äkta Falu Rödfärg skall minst 18% rödfärgspigment från Falu koppargruva ingå. Lösningsmedlet är vatten. Slamfärg bör endast användas utomhus på sågat trä eller trä tidigare målat med slamfärg. Färgen torkar snabbt. Kulörutbudet är mycket begränsat och färgen kritar relativt snabbt.

  • Spädningsmedel/förtunning

   Vätska som används för att sänka viskositeter samt för rengöring av verktyg med mera.

  • Stöppla

   Måla ytan så att den blir matt och får en knottrig struktur.

  • Systemmålning

   Ytor som behöver ett långvarigt och slitstarkt skydd målas ofta med olika typer av färger i kombination med varandra för att uppnå optimala egenskaper. Till exempel färgsystemet Perfekt för träfasader och Beckers Våtrumssystem.

  • Säkerhetsblad

   Enligt lag skall leverantörer av kemiska produkter för yrkesmässig användning överlämna så kallade säkerhetsdatablad. Dessa finns för alla Beckers produkter. Eftersom dessa blad kan genomgå justeringar över tid så finns alltid aktuell utgåva att hämta på vår hemsida.