Konsument Proffs

  Ordlista färg och målning

  Här hittar du förklaring på ord som du kan stöta på när du läser eller pratar om färg. Finns det något ord du saknar i ordlistan som du tycker borde finnas med? Hör av dig till info@beckers.se.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

  • Temperaturkänslig

   Färgens känslighet för framförallt kyla, men kan även vara värmekänslighet. Effekten kan vara att färgen under målning vid kyla tjocknar och vid värme tunnas ut. Kan även vara att färgens kulör förändras vid olika temperaturer.

  • Tixotropi

   En metod för att göra färgen mindre benägen att droppa eller rinna. En tixotrop vätska blir mer lättflytande när man snabbt rör i den men tjocknar igen då den får vila.

  • Torktid/övermålningsbar

   Anger ungefärlig torktid baserat på praktiska provningar. För att kunna ge jämförande värden anges dessa tider vid bestämd temperatur och luftfuktighet. Lägre temperatur ger oftast en längre torktid. Hög luftfuktighet kan också förlänga torktiden för främst vattenburna färger. Färgens sluthårdhet kan ofta ta längre tid än vad som anges under rubriken torktid som närmast anger när färgytan är brukstorr/hanterbar.

  • Transparanta pigment

   Halvt genomskinliga pigment som bland annat används till lasyrfärg och tryckfärg.

  • Tryckimpregnerad

   Trä som impregnerats in till kärnveden med rötförhindrade medel.

  • Träolja

   En djuppenetrerande produkt för trä som hindrar fuktinträngning och ger träet en vacker och djup lyster. Innehåller oftast vattenavvisande tillsatser.

  • Torrhalt

   Anger hur mycket material som blir kvar på ytan när lösningsmedlen dunstat bort.

  • Täckfärg

   Se färg.

  • Täcklasyr

   En täckande produkt men med ett tunnare färgskikt som tydligare visar träets struktur. Täcklasyr har kortare underhållsintervall men är också enklare att underhålla. Det räcker oftast med avtvättning och borstning av ytan före målning.