Konsument Proffs

  Ordlista färg och målning

  Här hittar du förklaring på ord som du kan stöta på när du läser eller pratar om färg. Finns det något ord du saknar i ordlistan som du tycker borde finnas med? Hör av dig till info@beckers.se.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

  • Uppruggat

   Behandling av en yta som gör den lite sträv för att öka vidhäftningen till nästa målning.

  • Uretanfärg

   Uretanfärg ger extremt hårda och härdiga ytor. Även beständigheten utomhus är i de flesta fall mycket god. Uretanfärg används främst inom måleriet vid golvmålning på mycket hårt utsatta ytor. Det är viktigt att ytor som ska målas är torra och inte utsatta för underifrån kommande fukt. Användning av uretanfärg fordrar utbildning enligt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser.